Galavazi logo  
  What we do | Lawyers | General Conditions | Important information | Contact  
 


Gebruiksvoorwaarden

Toepassing
Deze gebruiksvoorwaarden (de Gebruiksvoorwaarden) gelden voor ieder bezoek aan en gebruik van deze website van Galavazi Den Hertog, evenals voor alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die aan u verstrekt wordt op of middels deze site (de Informatie).

Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en vormt geen advies. Er kunnen geen rechten aan de Informatie worden ontleend. Galavazi Den Hertog is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van het feit dat de Informatie onjuist of niet compleet is. Informatie verzonden aan Galavazi Den Hertog via e-mail of de website van Galavazi Den Hertog is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Linked sites
Deze website voorziet in links naar externe sites. Galavazi Den Hertog is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internet sites die naar deze site linken of waarnaar gelinked wordt. Onze privacy policy geldt niet met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens op of via dergelijke externe sites.

Toepasselijk recht
Deze Gebruiksvoorwaarden en alle kwesties met betrekking tot deze website worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.


Privacy Statement

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt gerespecteerd. Via deze website wordt geen persoonlijke informatie verzameld. Galavazi Den Hertog gebruikt geen cookies. Wij verzamelen daarom geen informatie over uw bezoek aan onze site, uw IP adres of uw internet browser.

Indien u onze website bezoekt en, bijvoorbeeld om informatie verzoekt, zullen wij uiteraard enkele van uw gegevens (uw naam en adres of e-mail adres) gebruiken om uw verzoek te behandelen. Ook dan zullen wij uw privacy respecteren. De gegevens die u ons verstrekt zullen alleen gebruikt worden om uw verzoek te behandelen en om als nadere verwijzing te dienen. De gegevens zullen niet bewaard of gebruikt worden voor andere doeleinden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u contact met ons op te nemen via:


Galavazi - English Disclaimer

 

 
     
 
  Copyright 2013 galavazi.com | | Powered by F'act Design